مجله فناوری مبتکران وب سایت چند منظوره مبتکران از مهرماه سال 1393 شروع به فعالیت کرده و اکنون نیز درحال فعالیت هست. در مجله اینترنتی مبتکران،سعی می شود جدیدترین اخبار فناوری در اختیار علاقه مندان به تکنولوژی قرار گیرد. هدف از طراحی مجله اینترنتی تکنولوژی مبتکران،دسترسی آسان و سریع شما کاربران عزیز به جدیدترین و مهم ترین اخبار فناوری است. http://www.mnmag.ir 2019-06-16T00:44:51+01:00 text/html 2019-06-10T14:34:30+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب ایستگاه فضایی بین المللی پذیرای گردشگران http://www.mnmag.ir/post/1230 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> ایستگاه فضایی بین المللی به زودی پذیرای گردشگران می شود</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://click.ir/wp-content/uploads/2019/06/international-space-station_compressed.jpg" class="attachment-jnews-1140x570 size-jnews-1140x570 wp-post-image lazyautosizes lazyloaded" alt="ایستگاه فضایی بین المللی" data-src="https://click.ir/wp-content/uploads/2019/06/international-space-station_compressed.jpg" data-sizes="auto" data-srcset="https://click.ir/wp-content/uploads/2019/06/international-space-station_compressed.jpg 1000w, https://click.ir/wp-content/uploads/2019/06/international-space-station_compressed-300x159.jpg 300w, https://click.ir/wp-content/uploads/2019/06/international-space-station_compressed-750x398.jpg 750w" data-expand="700" data-pin-no-hover="true" width="1000" height="530"></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"></div> text/html 2019-06-10T14:23:49+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب حادثه چرنوبیل | بخش دوم http://www.mnmag.ir/post/1229 <div align="center"><font size="4"> <font face="Mihan-IransansBold">مدیریت بحران و درس‌‌های تاریخی</font></font></div><div align="center"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="داستان چرنوبیل؛ قسمت دوم: مدیریت بحران و درس‌‌های تاریخی" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/6/f69cbef0-f01d-4a46-9b53-34870f8d39f5.jpg"></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"></div> text/html 2019-06-10T14:03:53+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب حادثه چرنوبیل | بخش اول http://www.mnmag.ir/post/1228 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">چرا راکتور نیروگاه اتمی منفجر شد؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="داستان چرنوبیل؛ قسمت اول: چرا راکتور نیروگاه اتمی منفجر شد؟" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/6/e2c2807c-1294-4225-a51a-11512f35bd38.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-05-15T13:40:30+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب فضاپیما مورد نیاز برای سفر در میان ستارگان http://www.mnmag.ir/post/1227 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> برای سفر در میان ستارگان، به چه فضاپیمایی نیاز خواهیم داشت؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="برای سفر در میان ستارگان، به چه فضاپیمایی نیاز خواهیم داشت؟" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/2/9eb3b72b-dde1-45bd-b7ce-85da52f03449.jpg"></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-05-15T13:10:21+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب عبور تعداد دامنه های فارسی کشور از مرز یک میلیون http://www.mnmag.ir/post/1224 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> عبور تعداد دامنه های فارسی کشور از مرز یک میلیون</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/05/domain.jpg" alt="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/05/domain.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-05-15T13:03:39+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب اینترنت ماهواره ای استارلینک در شرف راه‌اندازی http://www.mnmag.ir/post/1223 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ایلان ماسک خبر از راه اندازی اینترنت ماهواره ای استارلینک دارد</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/05/elon-musk.jpg" alt="https://gadgetnews.net/wp-content/uploads/2019/05/elon-musk.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-04-25T19:18:22+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب نخستین تصویر از سیاه چاله http://www.mnmag.ir/post/1222 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فصلی تازه در دنیای نجوم</font></div><div align="center"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="فصلی تازه در دنیای نجوم: نخستین تصویر از سیاه چاله منتشر شد" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/4/3d2224b5-f8e8-47cb-8623-7be3ca79dd23.jpg"></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2019-02-19T14:12:45+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب پرونده یک ماموریت فضایی؛ مارس وان از تاسیس تا ورشکستگی http://www.mnmag.ir/post/1218 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> پرونده یک ماموریت فضایی؛ مارس وان از تاسیس تا ورشکستگی</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/02/https___blogs-images.forbes.com_jonathanocallaghan_files_2019_02_mars-one-1-1200x800-800x450.jpg" alt="https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/02/https___blogs-images.forbes.com_jonathanocallaghan_files_2019_02_mars-one-1-1200x800-800x450.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-02-01T14:00:20+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب سرنوشت افراد حاضر در عکس تاریخی مایکروسافت چه شد؟ http://www.mnmag.ir/post/1216 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> سرنوشت افراد حاضر در عکس تاریخی مایکروسافت چه شد؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="سرنوشت افراد حاضر در عکس تاریخی مایکروسافت چه شد؟" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/1/ea64bba8-c66f-4b13-80fc-1e1303209131.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2019-02-01T13:48:30+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب گوگل پلاس از ۱۳ فروردین داده‌های کاربران را به‌صورت رسمی حذف خواهد کرد http://www.mnmag.ir/post/1215 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> گوگل پلاس از ۱۳ فروردین داده‌های کاربران را به‌صورت رسمی حذف خواهد کرد</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="گوگل پلاس از ۱۳ فروردین داده‌های کاربران را به‌صورت رسمی حذف خواهد کرد" src="https://cdn01.zoomit.ir/2019/1/6590f244-8250-43b9-aeb7-b78fe8337151.jpg"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2018-07-20T07:54:11+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب چگونه دقت حسگر اثر انگشت موبایل‌ها را بالا ببریم؟ http://www.mnmag.ir/post/1203 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> چگونه دقت حسگر اثر انگشت موبایل‌ها را بالا ببریم؟</font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/07/xIMG_40821.jpg.pagespeed.gpjpjwpjwsjsrjrprwricpmd.ic_.6OEgqOb7-d.jpg" alt="https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/07/xIMG_40821.jpg.pagespeed.gpjpjwpjwsjsrjrprwricpmd.ic_.6OEgqOb7-d.jpg" width="713" height="329"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2018-07-20T07:40:50+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب کروم، فایرفاکس و مایکروسافت اج | پیروز نبرد مرورگرها کدام است؟ http://www.mnmag.ir/post/1202 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> کروم، فایرفاکس و مایکروسافت اج | پیروز نبرد مرورگرها کدام است؟</font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/07/chrome_firefox_edge_logos.png" alt="https://digiato.com/wp-content/uploads/2018/07/chrome_firefox_edge_logos.png" class="transparent" width="690" height="345"><br></font></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2018-07-20T06:52:54+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب قوانین ضد انحصار | تحول در دنیای اندروید و تغییر الگوی تجاری گوگل http://www.mnmag.ir/post/1201 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> قوانین ضد انحصار | تحول در دنیای اندروید و تغییر الگوی تجاری گوگل</font></div><div align="center"><img class="img-responsive filterdark cover" alt="قوانین ضد انحصار؛ تحول در دنیای اندروید و تغییر الگوی تجاری گوگل" src="https://cdn01.zoomit.ir/2018/7/99b6f158-014a-49da-9aa9-317a6be58ac7.jpg" width="692" height="462"></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"></div> text/html 2018-03-20T08:03:50+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب سال نو مبارک http://www.mnmag.ir/post/1195 <div align="center"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold">( مدیریت وب سایت چند مظنوره مبتکران سال 1397 را به ایرانیان عزیز تبریک عرض می نماید )<br><br></font></font></div><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">با آرزوی ۱۲ ماه شناخت صحیح ۵۲ هفته معرفت آسمانی ۳۶۵ روز صداقت ۸۷۶۰ ساعت مهربانی ۵۲۵۰۰ دقیقه توکل به خدا ۳۱۰۵۰۰۰ ثانیه غرق در لذت بخش ترین عشق هستی…<br><br></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/556/1666677/photo/Year.1397.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/556/1666677/photo/Year.1397.jpg" width="711" height="200"><br><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>از شما عزیزان به خاطر اینکه یک سال دیگر نیز همراه ما بودید تشکر می کنیم</b></font><br></div></div><br></div> text/html 2018-03-20T07:57:18+01:00 www.mnmag.ir سید علی جدغریب ترسناک ترین پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ از آینده http://www.mnmag.ir/post/1194 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ترسناک ترین پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ از آینده<br></font><img class="img-responsive filterdark cover" alt="ترسناک ترین پیش‌بینی‌های استیون هاوکینگ از آینده" src="https://cdn01.zoomit.ir/2016/6/1f97d648-79d9-41b0-9aab-4abff03467b9.jpg" width="707" height="471"><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8235847226/Edamehmatlab.gif" class="transparent"></div></div>