تبلیغات
در این قسمت تعرفه تبلیغات در وبلاگ مبتکران (پایین صفحه) گذاشته شده است
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/22
ساعت آپدیت:18

تبلیغ در وبلاگ مبتکران با کمک ترین هزینه و بازدید و کیفیت بالا

توجه:قیمت به تومان می باشد
جهت تبلیغ در وبلاگ مبتکران اینجا کلیک کنید و در فرم باز شده نام خاوادگی و شماره تماس و ایمیل خود و کد یا متن تبلیغ خود و نوع تبلیغ و وضعیت و مدت نمایش تبلیغ خود را بنویسید


نوع تبلیغ(بنر) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)1 ماه 5000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)2 ماه 7500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)3 ماه 10000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)4 ماه 12500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)5 ماه 15000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)6 ماه 17500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)7 ماه 20000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)8 ماه 22500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)9 ماه 25000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)10 ماه 27500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)11 ماه 30000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)12 ماه 32500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)13 ماه 35000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)14 ماه 37500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)15 ماه 40000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)16 ماه 42500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)17 ماه 45000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)18 ماه 47500
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)19 ماه 50000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)20 ماه 52500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)21 ماه 55000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)22 ماه 57500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)23 ماه 60000
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)24 ماه 62500
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)25ماه 65000


نوع تبلیغ(متنی) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)1 ماه 5000
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)2 ماه 6000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)3 ماه 7000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)4 ماه 8000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)5 ماه 9000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)6 ماه 10000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)7 ماه 11000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)8 ماه 12000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)9 ماه 13000
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)10 ماه 14000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)11 ماه 15000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)12 ماه 16000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)13 ماه 17000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)14 ماه 18000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)15 ماه 19000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)16 ماه 20000
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)17 ماه 21000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)18 ماه 22000
 افقی یا عمودیپایین صفحه(ثابت)19 ماه 23000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)20 ماه 24000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)21 ماه 25000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)22 ماه 26000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)23 ماه 27000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)24 ماه 28000
 افقی یا عمودی پایین صفحه(ثابت)25ماه 29000